Hẹp niệu quản do sỏi.

Hẹp niệu quản

Niệu quản là thành phần của hệ tiết niệu, một ống cơ dài khoảng 25cm, có nhiệm vụ dẫn nước tiểu từ bể thận xuống… Hẹp niệu quản